Objektifses

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sevgi dilini konuşturabilmenin ilk şartı niyet”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sevgi dilini konuşturabilmenin ilk şartı niyet”
1.865
15 Şubat 2021 - 0:52

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sevgi ve sevgililik kavramları ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Sevgi kelimesinin içinde içtenlik var

Sevgi kelimesinin içerisinde bir içtenlik ve aynı zamanda da karşıdaki kişiye karşı hissedilen duygu olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsana seni seviyorum dendiğinde aslında o insana senin hakkında sıcak dostluk, samimi duygular hissediyorum, senin dostunum gibi bir anlam da çıkıyor. Benden sana zarar gelmez gibi bir duygu da ortaya çıkıyor, o yüzden sevgi duygusu içinde dostluk anlamı da var” dedi.

Sevginin tanımı kişiden kişiye değişir

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Muhabbed Arapçada sevgi anlamına gelen hub sözünden gelir. Yani çekirdek anlamı var. Bir nevi bütün duyguların çekirdeği olan bir durum söz konusu’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Renkleri düşünürsek, beyaz renk mesela tek başına vardır ama yedi renk beyaz renkten çıkar. Sevginin renkleri dediğimiz zaman gökkuşağını düşünebiliriz. Öfke, kin, nefret varsa sevgi azalmıştır. Mesela aşk kelimesinde sevgi en yoğundur. O arada spektrum gibidir. Eş sevgisi içerisinde bağlanma var, bir de çekim duygusu var. Fakat sevginin tanımı kişiye göre değişir. Mesela aşık olan birine sevgi dendiği zaman sevgi nesnesi kimse sadece onu söyler. Hayat o kişi için sevdiğinden ibarettir. Kapitalist bir insana sevgi nedir diye sorulduğunda müşterinin fazla para vermesidir, benim çok kar etmemdir der.”

şişli escort
mecidiyeköy escort
bakırköy escort

Kadınlarda romantik sevgi var

Tek sevgi nesnesi olarak erotizmi görme durumunun özellikle erkeklerde görüldüğüne dikkat çeken Tarhan, “Erotik sevgi duyan kişilerde sevgi sadece cinselliktir. Kadınlarda da romantik sevgi görülüyor. Bu iki türü ayırmak gerekiyor. Romantik sevgilerde de sevgi nesnesine güçlü şekilde bağlanma olduğu anlaşılıyor. Bir de içinde anlam olan yüksek sevgi var. Örneğin vatan sevgisi, ilahi sevgi gibi sevgiler içinde anlam olan sevgilerdir. İnsan sevgisinin ayrımını yapabiliyorsa eğer sevgisini yönetmiş olur” diye konuştu.

Yeni doğan çocuğun sevgi nesnesi annesidir

Sevginin aslında yönetilmesi gereken ham bir duygu olduğunu belirten Tarhan, “Habbe dediğimiz çekirdek duygu. Onu iyi beslersek gelişir, bütün hücrelerimize kadar yayılır. Bizi insan ilişkilerinde sıcak ilişki kurabilen bir kimse yapar. Yeni doğan bir çocuğun sevgi nesnesi annesidir. İlk doğar doğmaz korkar çocuk. Çünkü anne karnı çok konforlu bir alan, her şey hazır geliyor. Yürümesi ve gayret etmesi gerekmiyor. Doğar doğmaz, soğuk hava dışarıda ciğerlerine giriyor, müthiş bir korku oluyor. O korkuyu anne sevgisi azaltıyor, güven oluşturuyor. Yani aslında sevgi insanın güvene giden yoludur. Güven oluşturmuyorsa o sevgi şartlı sevgidir veya çıkar ilişkilidir. Onlara klasik anlamda sevgi denmez. Ama sonuçta o da bir cazibedir, çekimdir” ifadelerini kullandı.

Sevgi duygusunu öğretmek gerekiyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, düşüncenin duyguyu yönettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Kişide negatif düşünceler kişiye çok geliyorsa o düşüncelerin yerine pozitif düşünceler koymayla ilgili teknikler ve zihinsel stratejiler öğretiyoruz. Bu şekilde kişi duygularını yönetmeyi öğrendiği zaman sevgi duygusunu, korkuyu ve öfkeyi yönetiyor. Önceleri doğuştan itibaren anne, baba ve toplum insana bunu öğretiyordu. Ama şu anda sosyal bağlar zayıfladı veya çok kaotik oldu. Bu nedenle bunu artık bilimsel olarak öğretmek gerekiyor.”

Beyindeki ayna hücreleri harekete geçiyor

Sevginin beyindeki karşılığının bulunduğunu söyleyen Tarhan, “Mesela sevgi gibi bütün duyguların bilimsel karşılığı bulundu. Beynimizde ayna sinir hücreleri var. Bu hücrelerin bir kısmı da duyguyla ilgili. Güçlü sevgi duygusu hisseden bir kişi hiçbir şey söylemiyorsa da karşı tarafın beyninde ona karşı sevgi ile ilgili ayna hücreleri harekete geçiyor. Öyle bir durumda söyleyemeyen taraf da karşı tarafla ilgili sıcaklık hissediyor. O da sevgi getiriyor, beyinler konuşuyor. Örneğin bir çocuk anaokuluna gittiğinde oradaki çocukların dilini bilmese bile çok güzel anlaşır, oynarlar. Söz diliyle değil duygu diliyle anlaşıyorlar” dedi.

Klasik iletişim konuşmakla sınırlı

İnsan ilişkilerinde sözel olmayan iletişimin, bütün iletişimin %80’ini oluşturduğunu ifade eden Tarhan, “Klasik iletişim denince konuşmak anlaşılıyor. Hâlbuki sözel olmayan iletişim duygu aktarımıdır. Günümüzdeki mikro ifadeler ses tonu, eşik altı vurgular, seçilen kelimeler hepsi bizim sözel olmayan iletişimimizi oluşturuyor ve karşı tarafta farkında olmadan olumlu veya olumsuz etki yapıyoruz. Samimiyetin nörobilimi diye şu anda çalışmalar var. Bir insandaki gerçek samimi sevgiyse karşı tarafın beyni onu okuyor. Samimi değil ikiyüzlü sevgi ise bir an etki oluşsa bile bir müddet sonra o sevgi kalmıyor. Samimiyet olursa gerçek sevgi oluyor. Diğer türlü sevgide karşı taraftaki çıkarlar ve menfaatler seviliyor” diye konuştu.

Hislerimiz bilimsel olarak kanıtlandı

Beynimizdeki sevgiyi, sevgi dilini konuşturabilmenin birinci şartının niyet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Niyet artık şu anda nörobilimin konusu oldu. Niyetlenmiş davranışla niyetlenmemiş davranışta beyin farklı hareket ediyor. Onun için sevgide samimi bir niyeti olan bir kimsenin etkisi karşı tarafta güçlü bir ikna edici oluyor. İknanın nörobilimi diye de geçiyor. Sevginin samimi sevgi olması, içten sevgi olması çok önemli. Daha önce insan beyni düşünen bir şeydir deniyordu. Deskartes ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ diyordu. İnsan olmak için ilk olarak düşünce diyordu. Dekartes ‘hissediyorum o halde varım’ diye düşünemedi. Düşünüyorum o halde varım yerine hissediyorum o halde varım diyebiliriz çünkü hislerimiz de artık bilimsel olarak kanıtlandı. O halde insanı insan yapan özellikler sadece düşünce değil sadece akıl değil, kalptir, duygulardır” dedi.

Sevgi ruhu geliştiren bir his

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Sevgide ilerlemek aslında aynı zamanda ruhun tekâmülü ile ilgilidir’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgi ruhumuzu geliştiren ama nefis arzuları ve dürtüleri geliştiren bir his. Somut zevkler ve dürtüler temel ihtiyaçlarla ilgili olduğun için sevgi değildir. Yemek, içmek, üremek ve cinsellik olarak bahsedebiliriz. Soyut dürtüler sevginin tekâmülü, gelişmesi ve evrimidir. Çocuk doğar doğmaz sevgi yatırımını annesine, kardeşlerine yapıyor, babasına, ailesine, yaşadığı topluma, vatana, insanlığa ve yaratıcıya yapıyor. Sevgi yatırımını ne kadar yüksek anlamlı değerlere yaparsa kendisini insan yapan aslında o oluyor. Yani insanı insan yapan kendini ne ile kıyasladığıdır. Neyin bir parçası olduğunu düşünmedir. Kişi ne için yaşıyorsa, hayatındaki anlam ne ise ne için çaba sarf ediyorsa, o onun bir parçasıdır. Bunun için insanın yaşam gayesi çok önemli.”

Sevgi nesnesi doğru belirlenmeli

Sevginin her şeye gücü yeten ve evreni döndüren bir kavram olduğunu belirten Tarhan, “İmkânsız sevgiler ve imkansız aşklar vardır. Evlenmesi imkânsız, platonik aşkların varlığından bahsedebiliriz. Kişi platonik olarak sevdiği kişi için yanıyor, tutuşuyor, kitaplar, şiirler yazıyor ama imkânsız olduğundan dolayı da acı çekiyor. Bir de devam ettirilemeyen aşklar vardır. Kişi eşinin hiç ölmemesini ister mesela, o öldüğü zaman intihar eder. İnsan sevdiği kişinin ölümlü olduğunu unutuyor, ona yüksek bir anlam yüklüyor. En önemlisi sevgi nesnesini doğru belirlemek. İnsan çocuğunu farklı amaçla, farklı nedenle sever, eşini farklı nedenle sever, vatanını farklı nedenle sever. Aynı anda bir kalpte bir sevgi olacak gibi ön yargılar var. Bunlar hep yanlış” dedi.

Sevgiyi ifade etmek kusur olarak görülüyor

Sevginin çeşitli ifade biçimleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kültürümüzde sevgiyi ifade etmeyi bir kusur, zayıflık olarak algılıyoruz biz maalesef. Özellikle ataerkil kültürlerde böyledir. Bu aslında Mezopotamya kültürüdür. Mezopotamya kültürünün içerisinde şiddet vardır. İtaati yücelten kültürlerde itaat etmeyene şiddet uygulayabilirsin deniyor. Bu yaklaşım sevgi ile itaati bağlanma değil de körü körüne inancı birleştiriyor. O yüzden sadece sevgi yetmiyor. Sevgi artı düşünce yani duygu artı düşünce birleştiği zaman inanç oluyor. İnanç olduğu zaman da uygulama eyleme dönüşüyor ama inanmak için sadece düşünce yetmiyor. Duygu ile düşüncenin birleşmesi gerekiyor. Bizim kültürümüzdeki o sevgi dilinde hediyeleşmek, takdir ve onay sözleri bir sevgi ifadesidir. Örneğin ‘Bir şeyi çok güzel yaptın, ellerine sağlık’ demek bir sevgi ifadesidir. Rol yaparak sevenler aslında kendi suçluluk duygularını gidermek için seviyorlar. Bir hata yapıyor sonra eşine hediye alıyor. Eşi de kocasının onu sevdiğini düşünüyor. Aslında kendi suçluluğu için yapıyor. Onun için sevginin bencil olmaması lazım. Diğer bir sevgi ifadesi fedakarlıktır.”

Sevgi evreni döndüren güçtür…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadında cinsel uyarımın fiziksel temasla, erkeklerde ise görsellikle olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Erkek beyni görsellikle harekete geçer, kadın beyni dokunsal olarak harekete geçer. Evli olan kişiler iki gözlü değillerdir. Dört gözlülerdir. Biz duygusu vardır. Bir kişi olarak düşünmezler iki kişi olarak düşünürler. Sevgi, zihinde bir ateşi canlı tutmaktır. Zihnimizdeki sevgi ateşini devamlı tutalım ama onu iyi besleyelim. Sevgiye yatırım yapalım. Sevgi evreni döndüren güçtür.”

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
BİYOGRAFİ
NEJAT UYGUR
BİYOGRAFİ
NEŞET ERTAŞ
BİYOGRAFİ
DEVLET BAHÇELİ
VİZYONDAKİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız .

adana escortadana escortadana escortadana escortadana escortdiyarbakir escortelazig escortelazig escorteskisehir escorteskisehir escortmalatya escortmalatya escort

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu